Eroare materială vs. eroare de judecată

6 septembrie 2016 Drept Penal Jurisprudenta

Pentru a uza de procedura prevăzută de art. 278 C.pr.pen., trebuie să fim în prezența unor erori materiale și evidente din cuprinsul unui act procedural întocmit de un organ judiciar. Prin erori materiale înțelegem erorile în activitatea de consemnare, într-un […]

Contestație în anulare. Eroarea materială

18 aprilie 2016 Drept Civil Jurisprudenta

”Potrivit art. 503 alin. 2 pct. 2 Cod Procedură Civilă, hotărârile instanţelor de recurs mai pot fi atacate cu contestaţie în anulare atunci când dezlegarea dată recursului este rezultatul unei erorii materiale, iar dispoziţiile alin. 2 pct. 1,2 şi 4 […]