Cei care locuiesc în clădirile încadrate în clasa I de risc seismic ar putea fi evacuați direct de către primar

8 martie 2017 Noutati legislative

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice si Fondurilor Europene a lansat în dezbatere publică proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente. Documentul în discuție prevede posibilitatea evacuării persoanelor […]

Evacuare. Condițiile de operare a tacitei relocațiuni

12 ianuarie 2017 Drept Civil Jurisprudenta

Tacita relocaţiune presupune încheierea unui nou contract de locaţiune (nu se prelungesc efectele celui vechi). Noul contract de locaţiune (reînnoit) are aceleaşi clauze („condiţiile celei vechi”) dar, spre deosebire de locaţiunea anterioară, operează pe durată nedeterminată. Această caracteristică a locaţiunii […]