Ordinea soluționării excepțiilor procesuale

25 august 2016 Drept Civil

Excepția netimbrării se soluționează prioritar excepției necompetenței teritoriale. (Judecătoria Sectorului 3 București, Sentința civilă nr. 8335/2016) Excepția perimării, care este o excepție de procedură se soluționează cu prioritate față de cea a lipsei capacității procesuale de folosință, excepție de fond. (Curtea […]

Constatarea ca inadmisibilă a cererii reconvenționale

19 februarie 2016 Drept Civil Jurisprudenta

”Potrivit art. 209 alin. 1 din Noul Cod de procedură civilă, „dacă pârâtul are, în legătură cu cererea reclamantului, pretenţii derivând din acelaşi raport juridic sau strâns legate de acesta, poate să formuleze cerere reconvenţională”. Pentru a avea caracterul unei […]