Ordinea soluționării excepțiilor procesuale

25 august 2016 Drept Civil

Excepția netimbrării se soluționează prioritar excepției necompetenței teritoriale. (Judecătoria Sectorului 3 București, Sentința civilă nr. 8335/2016) Excepția perimării, care este o excepție de procedură se soluționează cu prioritate față de cea a lipsei capacității procesuale de folosință, excepție de fond. (Curtea […]

Ordinea de soluționare a excepțiilor procesuale

24 martie 2016 Drept Civil Jurisprudenta

Excepția tardivității formulării contestației la executare trebuie soluționată prioritar față de excepția lipsei calității procesuale pasive. ”Prin cererea înregistrată, contestatorul GN a contestat în contradictoriu cu intimatul Casa de Asigurări de Sănătate Iași executarea silită desfășurată în temeiul titlului executoriu […]