Delimitarea excepțiilor procesuale de cele de drept substanțial

24 ianuarie 2018 Drept Civil

”Trebuie să se facă distincție între sensul noțiunii de „excepție” utilizată pe tărâmul dreptului substanțial civil și noțiunea de „excepție” utilizată pe plan procesual. Astfel, în semnificația atribuită de legislația de drept substanțial, termenul „excepție” înseamnă mijloc de apărare (sau […]

Ordinea soluționării excepțiilor procesuale

25 august 2016 Drept Civil

Excepția netimbrării se soluționează prioritar excepției necompetenței teritoriale. (Judecătoria Sectorului 3 București, Sentința civilă nr. 8335/2016) Excepția perimării, care este o excepție de procedură se soluționează cu prioritate față de cea a lipsei capacității procesuale de folosință, excepție de fond. (Curtea […]