Cum excludeți un asociat indezirabil din societate

20 iunie 2019 Business

Dacă un asociat nu își îndeplinește obligațiile asumate ori săvârșește anumite fapte potrivnice intereselor societății comerciale, existența şi activitatea acesteia sunt ameninţate. Asociatul indezirabil poate fi exclus, legea societăţilor comerciale nr. 31/1990 incluzând prevederi clare în acest sens. Potrivit art. […]

Excluderea asociatului din SRL. Motive

14 februarie 2018 Business Jurisprudenta

Pasivitatea asociatului şi lipsa acestuia de implicare în activitatea societăţii nu se încadrează în motivele de excludere dintr-o societate cu răspundere limitată prevăzute de lege. ”Potrivit dispozițiilor art. 222 din Legea nr. 31/1990, poate fi exclus din societatea în nume […]