Anularea garantiei bancare

Scrisoarea de garanţie bancară reprezintă un angajament irevocabil, în scris, asumat de către o bancă în favoarea unei persoane, denumită beneficiar, de a plăti acestuia o sumă de bani, în cazul în care o altă persoană, în contul căreia se emite garanţia, […]

Clauza de razgandire vs clauza penala

14 iulie 2014 Drept Civil Jurisprudenta

În caz de dubiu, o prevedere contractuală prin care debitorul se obligă să achite creditorului o sumă de bani în caz de neexecutare, fără a face referire la renunţarea din partea creditorului la dreptul de a cere executarea în natura […]