Group 1

CJUE. Un stat membru nu este ținut să acorde oricărui cetățean al Uniunii care a circulat pe teritoriul său aceeași protecție împotriva extrădării ca cea acordată propriilor resortisanți

7 septembrie 2016 UE

Un stat membru nu este ținut să acorde oricărui cetățean al Uniunii care a circulat pe teritoriul său aceeași protecție împotriva extrădării ca cea acordată propriilor resortisanți. Cu toate acestea, înainte de a-l extrăda, statul membru vizat trebuie să privilegieze schimbul de informații cu […]

Extrădare voluntară. Inadmisibilitatea contestației

12 iulie 2016 Drept Penal Jurisprudenta

În raport cu dispoziţiile art. 47 alin. (1) din Legea nr. 302/2004, dacă persoana extrădabilă şi-a dat consimţământul pentru a fi extrădată şi predată autorităţilor competente ale statului solicitant, sentinţa prin care instanţa dispune extrădarea şi predarea persoanei extrădabile este […]