Inadmisibilitatea cererii privind stornarea unei facturi fiscale

9 noiembrie 2016 Drept Civil Jurisprudenta

”Conform art.6 din Legea 82/1991 Orice operaţiune economico-financiară efectuată se consemnează în momentul efectuării ei într-un document care stă la baza înregistrărilor în contabilitate, dobândind astfel calitatea de document justificativ. Documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate angajează […]

Poprire asiguratorie. Exigibilitatea creantei

21 noiembrie 2014 Drept Civil Jurisprudenta

In ceea ce priveşte condiţia privind exigibilitatea creanţei, Curtea apreciază că în mod corect prima instanţă a reţinut că această creanţă nu este exigibilă in integralitatea ei. Dacă in ceea ce priveşte facturile emise in temeiul contractelor nr.63/B74C/11004C/01.09.2010 şi nr.63/B74E/11056C/01.09.2010, […]