Falsificarea unei copii

”Fapta inculpatei care, la data de 30.08.2011, pe o copie a Registrului Acționarilor al _ din dosarul nr. X al Înaltei Curți de Casație și Justiție, a efectuat mai multe modificări, în sensul aplicării unor ștampile și adăugării unor însemnări […]

Falsificarea împuternicirii avocațiale

27 martie 2019 Drept Penal Jurisprudenta

Faptele inculpatului care, în baza unei rezoluții infracționale unice, la datele de 12.06.2013, respectiv 29.10.2013, a falsificat împuternicirile avocațiale cu prilejul întocmirii acestora, prin atestarea împrejurării necorespunzătoare adevărului, în sensul existenței contractelor de asistență juridică cu părțile civile, pe care […]

Depunerea de către avocat în dosare execuționale a unor contracte de asistenţă juridică şi chitanţe ce nu atestă operaţiuni reale. Consecințe

23 ianuarie 2019 Drept Penal Jurisprudenta

Fapta avocatului de a depune în dosarele execuționale contracte de asistenţă juridică şi chitanţe ce nu atestă operaţiuni reale pentru ca executarea silită să poarte şi asupra plăţii onorariilor pretins neîncasate cu titlu de cheltuieli de executare, nu întrunește elementele constitutive […]