Măsuri fiscal-bugetare pentru sprijinirea economiei și companiilor afectate de răspândirea virusului COVID-19

Ministerul Finanțelor Publice va implementa un program multianual de sprijinire a IMM-urilor pentru diminuarea efectelor răspândirii virusului COVID – 19, prin garantarea unor credite, subvenționarea dobânzilor pentru aceste finanțări, facilități pentru societățile care întâmpină dificultăți financiare, prorogarea termenelor de depunere […]

Istoria clauzei de Forță Majoră

29 octombrie 2019 Drept Civil

Forța majoră este o clauză comună în contractele comerciale din întreaga lume. În principiu, clauza de forță majoră exonerează o parte contractantă (nu mai este responsabilă din punct de vedere contractual) dacă aceasta nu își mai poate îndeplini obligațiile contractuale […]