Apel incident declarat împotriva considerentelor hotărârii

7 octombrie 2019 Drept Civil Jurisprudenta

Apelul incident este deschis intimatului din apelul principal nu numai împotriva soluţiei cuprinse explicit în dispozitivul sentinţei sau al încheierii premergătoare atacate, ci şi împotriva considerentelor unor asemenea hotărâri, atunci când se urmăreşte înlăturarea acelor dezlegări date unor probleme de […]

„Decizie” în loc de „Sentință”

26 aprilie 2018 Drept Civil Jurisprudenta

Potrivit art. 174 alin.2 Cod procedură civilă: „Nulitatea este absolută atunci când cerința nerespectată este instituită printr-o normă care ocrotește un interes public”. Denumirea greșită din preambulul hotărârii de „Decizie”, în loc de „Sentință” constituie în fapt o eroare materială […]

CEDO. Îndatorirea instanței penale de a-și motiva hotărârea

17 aprilie 2018 CEDO

În hotărârea din 17 aprilie 2018 în cauza Uche împotriva Elveției (cererea nr. 12211/09), Curtea Europeană a Drepturilor Omului, în unanimitate, a constatat că a fost încălcat art. 6 § 1 (dreptul la o hotărâre motivată) din Convenție. În cauză, […]

Nemotivarea sentinței penale. Efecte

26 ianuarie 2018 Drept Penal Jurisprudenta

Motivarea soluţiei pronunţate de instanţa de judecată constituie o îndatorire care înlătură orice aspect discreţionar în realizarea justiţiei, dând părţilor din proces posibilitatea să şi formeze convingerea cu privire la legalitatea şi temeinicia soluţiei adoptate, iar instanţelor de control judiciar […]

Legea privind organizarea judiciară, modificată

21 decembrie 2017 Noutati legislative

Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară a fost adoptată miercuri, 20 decembrie, de Senat, în calitate de for decizional. Câteva dintre modificările și completările adoptate de senatori prevăd următoarele: Configuraţia sălii de judecată trebuie să reflecte principiul […]

Legea privind organizarea judiciară și Legea privind organizarea și funcționarea CSM, modificate de deputați

14 decembrie 2017 Noutati legislative

Camera Deputaților a adoptat miercuri, 13 decembrie, o propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară și o propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.317/2004 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Superior al Magistraturii. Câteva dintre modificările și completările adoptate […]

Încuviințarea executării silite a unei hotărâri pronunțate în cadrul procedurii „cerere cu valoare redusă”. Lipsa ștampilei cu formula „definitivă”

9 martie 2017 Drept Civil Jurisprudenta

Formalismul aplicării ștampilei cu formula „ definitivă” reprezintă un formalism inutil, in conditiile in care legiuitorul a inteles să acorde caracter executoriu hotărârilor pronunțate în cadrul procedurii „ cerere cu valoare redusă”, incă de la pronunțarea lor de către prima […]