Consecințele nemotivării hotărârii judecătorești

6 decembrie 2016 Drept Civil Jurisprudenta

Sunt îndeplinite condiţiile art. 488 pct. 6 din Codul de procedură civilă pentru casarea unei hotărâri judecătoreşti, atunci când în considerentele hotărârii judecătoreşti recurate se regăsesc preluate în bloc argumentele uneia dintre părţi, fără însă a fi arătate motivele pentru […]

CSM. Hotărârile judecătorești care nu vor fi publicate

12 iunie 2015 Fără categorie

În ședința din 10 iunie 2015, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea şi completarea art. 6 lit. a) din Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 884/20 august 2013, după cum urmează: „Art. 6 – Nu vor fi înaintate […]