Îmbogăţirea fără justă cauză. Condiții

30 octombrie 2017 Drept Civil Jurisprudenta

Acţiunea în restituire întemeiată pe instituţia îmbogăţirii fără justă cauză impune verificarea îndeplinirii următoarelor condiţii: mărirea unui patrimoniu, prin dobândirea unei valori apreciabile în bani; micşorarea altui patrimoniu, ca o consecinţă a măririi celui dintâi; existenţa unei legături între sporirea […]

Accesiunea vs îmbogățirea fără justă cauză

26 martie 2015 Drept Civil Jurisprudenta

Pentru soluționarea unei acțiuni fundamentate pe temeiul de drept al îmbogățirii fără justă cauză, trebuie analizate două condiții juridice, respectiv absența oricărui alt mijloc juridic pentru recuperarea de către cel care și-a micșorat patrimoniul a pierderii suferite și absența unei cauze legitime […]

Actio de in rem verso. Condiții

7 ianuarie 2015 Drept Civil Jurisprudenta

Îmbogăţirea fără justă cauză este faptul juridic prin care patrimoniul unei persoane este mărit pe seama patrimoniului altei persoane, fără ca pentru aceasta să existe un temei juridic, şi care naşte posibilitatea acoperirii prejudiciului pe calea unei actio de in […]