Mai multă flexibilitate privind cotele de TVA

18 ianuarie 2018 UE

Comisia Europeană a propus noi norme menite să le ofere statelor membre o mai mare flexibilitate pentru stabilirea cotelor de taxă pe valoare adăugată (TVA) și să creeze un mediu fiscal îmbunătățit, care să ajute la dezvoltarea IMM-urilor. Propunerile formulate […]

Simplificarea achizițiilor publice

Noul „Document unic pentru achizițiile publice europene” (European Single Procurement Document – ESPD) a fost adoptat în data de 5 ianuarie 2016, anunță Reprezentanța Comisiei Europene în România. Acesta va reduce considerabil sarcina administrativă pentru companiile interesate în a câștiga […]

Fonduri pentru sprijinirea IMM-urilor

Guvernul a aprobat, la data de 24 iunie 2015, printr-un Memorandum, deblocarea sumei de 20 milioane lei, aferentă lunii iunie, pentru derularea, în 2015, a programelor finanțate anual de la bugetul de stat în scopul sprijinirii sectorului întreprinderilor mici și […]