(In)compatibilitatea judecătorului care a constatat perimată cererea reclamantului în continuarea judecăţii în urma casării cu trimitere spre continuarea judecării cauzei

3 noiembrie 2017 Drept Civil Jurisprudenta

Judecătorul care a constatat perimată cererea reclamantului nu a devenit incompatibil în continuarea judecăţii în urma casării cu trimitere spre continuarea judecării cauzei. ”Incompatibilitatea absolută obiectivă poate fi invocată, cu titlu de excepţie absolută, în orice stare a pricinii, având în […]