Încuviințarea executării silite a unei hotărâri pronunțate în cadrul procedurii „cerere cu valoare redusă”. Lipsa ștampilei cu formula „definitivă”

9 martie 2017 Drept Civil Jurisprudenta

Formalismul aplicării ștampilei cu formula „ definitivă” reprezintă un formalism inutil, in conditiile in care legiuitorul a inteles să acorde caracter executoriu hotărârilor pronunțate în cadrul procedurii „ cerere cu valoare redusă”, incă de la pronunțarea lor de către prima […]