Clauze abuzive. Nulitate vs. inopozabilitate

10 martie 2015 Drept Civil Jurisprudenta

”În cauza Salvat Editores SA/Jose M. Sanchez Alcon Prades C-241/98, Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a arătat că recunoaşte judecătorului puterea de a declara din oficiu, ca nule, clauzele abuzive ale unui contract arătând totodată că această putere „se […]