Intabularea unei persoane în calitate de proprietar. Acțiune oblică exercitată vizând un imobil aflat în coproprietatea autoarei debitorului și a Statului. Calitatea procesuală a Statului

21 august 2015 Drept Civil Jurisprudenta

Intabularea unei persoane în calitate de proprietar, solicitata personal ori de catre creditorii sai, pe calea unei actiuni subrogatorii, este firesc a fi dispusa de catre instanta în contradictoriu cu persoana deja figurând înscris în cartea funciara, cu asigurarea tuturor […]