Group 1

Criteriile de interpretare pot fi complementare

22 iunie 2014 Drept Civil Jurisprudenta

Interpretarea literală, alături de interpretarea restrictivă şi extensivă, operează după criteriul rezultatului interpretării, interpretarea logică şi sistematică după criteriul metodei de interpretare, ele din această perspectivă nefiind comparabile şi substituibile, ci, după caz, complementare. (ICCJ, Secţia a II-a civilă, Decizia […]

Ipotecarea lucrului altuia

„Potrivit art. 2365 din NCC aplicabil contractului de ipoteca mobiliara, ipoteca conventionala poate fi constituita numai de titularul dreptului ce urmeaza a fi ipotecat si care are capacitatea de a dispune de acesta. Rezulta ca textul impune doua conditii pentru […]