Acțiune revocatorie. Constituirea unei ipoteci

20 august 2018 Drept Civil Jurisprudenta

”Acţiunea revocatorie este acţiunea prin care creditorul poate cere revocarea pe cale judecătorească a actelor juridice încheiate de debitor în vederea prejudicierii sale. Prejudicierea creditorului se concretizează în faptul că prin încheierea actelor atacate debitorul îşi măreşte sau creează o […]

Nulitatea constituirii ipotecii imobiliare

21 iulie 2014 Drept Civil Jurisprudenta

„Potrivit art. 2372 NCC şi 2378 NCC, ipoteca convenţională se constituie prin contract, iar contractul de ipotecă imobiliară se încheie în formă autentică de către notarul public, sub sancţiunea nulităţii absolute. Contractul este acordul între două sau mai multe persoane […]