Group 1

Simplificarea condiţiilor de înregistrare a sediului social

26 decembrie 2019 Business Noutati legislative

Miercuri, 18 decembrie 2019, Camera Deputaților în calitate de for decizional, a adoptat, propunerea legislativă pentru modificarea Legii societăţilor 31/1990, potrivit căreia se simplifică procedurile, condițiile de înregistrare a sediului social şi se elimină restricţia pentru persoanele fizice şi juridice de a […]

Modificarea cadrului legal reprezentat de legea societăților și legea contabilității

Ministerul Finanțelor Publice propune Ordonanța pentru instituirea unor măsuri privind societățile decapitalizate, care implemenează o serie de prevederi pentru îmbunătățirea cadrul legal reprezentat de legea societăților și legea contabilității. Măsurile, care privesc sănătatea financiară a companiilor, vizează unele modificări și […]

Cum excludeți un asociat indezirabil din societate

20 iunie 2019 Business

Dacă un asociat nu își îndeplinește obligațiile asumate ori săvârșește anumite fapte potrivnice intereselor societății comerciale, existența şi activitatea acesteia sunt ameninţate. Asociatul indezirabil poate fi exclus, legea societăţilor comerciale nr. 31/1990 incluzând prevederi clare în acest sens. Potrivit art. […]

CCR. Excluderea de la controlul judecătoresc a deciziilor consiliului de administrație adoptate în executarea mandatului acordat în vederea majorării capitalului social, neconstituțională

1 iunie 2018 Business

Joi, 31 mai 2018, Curtea Constituțională a admis excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.114 alin.(3) din Legea societăților nr.31/1990 și a constatat că soluția legislativă care nu permite contestarea în justiție, pe calea acțiunii în anulare prevăzute de art.132 din lege, a […]

Retragerea asociatului din societate

27 martie 2018 Business Jurisprudenta

Existenţa neînţelegerilor dintre asociaţi este un motiv temeinic pentru retragere. ”Potrivit dispoziţiilor art. 226 din Legea nr. 31/1990, republicată, asociatul în societatea în nume colectiv, în comandită simplă sau în societatea cu răspundere limitată se poate retrage din societate: a) […]

Excluderea asociatului din SRL. Motive

14 februarie 2018 Business Jurisprudenta

Pasivitatea asociatului şi lipsa acestuia de implicare în activitatea societăţii nu se încadrează în motivele de excludere dintr-o societate cu răspundere limitată prevăzute de lege. ”Potrivit dispozițiilor art. 222 din Legea nr. 31/1990, poate fi exclus din societatea în nume […]