Group 1

Răspunderea administratorilor faţă de societate

27 noiembrie 2017 Business Jurisprudenta

Reglementând exercitarea mandatului, dispoziţiile art.144^1 alin.1 din Legea nr. 31/1990 prevăd că membrii consiliului de administraţie îşi vor exercita mandatul cu prudenţa şi diligenţa unui bun administrator. Obligaţia prevăzută la alin.1 nu este încălcată dacă, în momentul luării unei decizii […]

Modificarea Legii societăţilor – propunere legislativă

La Senat (prima Cameră sesizată) se află înregistrată pentru dezbatere o propunere legislativă pentru modificarea Legii societăţilor nr. 31/1990, potrivit căreia se înlătură obstacolele din calea înființării de noi întreprinderi prin ușurarea procedurilor și condițiilor de înregistrare a sediului social […]