Antrenarea răspunderii administratorului statutar pentru ajungerea societății în insolvență. Condiții impuse de art. 169 lit. c) și d) din Legea nr. 85/2014

15 ianuarie 2018 Business Jurisprudenta

”Atitudinea subiectivă a fostului administrator de a refuza predarea actelor contabile, poate îmbrăca atât forma intenţiei directe sau indirecte, cât şi forma culpei, dacă aceasta îmbracă o formă gravă nescuzabilă, însă ceea ce este esenţial pentru a fi incidentă prezumţia […]

Procedura insolvenței. Notificarea creditorilor

19 septembrie 2016 Business Jurisprudenta

Când o creditoare nu s-a regăsit în lista creditorilor, legiuitorul a prevăzut situaţia derogatorie de la regula generală, cuprinsă în alin. 3 al art. 42 din Legea nr. 85/2014 care prevede că, prin excepţie de la prevederile alin. 1 care […]