Locuința familiei

24 noiembrie 2015 Drept Civil

Potrivit art. 321 NCC: (1) Locuinta familiei este locuinta comuna a sotilor sau, in lipsa, locuinta sotului la care se afla copiii. (2) Oricare dintre soti poate cere notarea in cartea funciara, in conditiile legii, a unui imobil … CONTINUARE

Atribuirea beneficiului locuinţei conjugale

2 noiembrie 2015 Drept Civil Jurisprudenta

Beneficiul locuinței conjugale se atribuie soției în condițiile dovedirii existenței unei situaţii conflictuale generată de comportamentul agresiv al soțului, atât faţă de aceasta, cât şi faţă de copii. ”Referitor la atribuirea în favoarea reclamantei a beneficiului locuinţei conjugale şi evacuarea pârâtului […]