Declarația persoanei vătămate

3 mai 2020 Drept Penal

Declarația persoanei vătămate constituie mijloc de probă, chiar dacă a fost administrată înainte de începerea urmăririi penale, arată Comisia de soluționare a contestațiilor – Drept procesual penal care a respins contestațiile formulate la  baremul de notare la Concursul de promovare […]

RIL promovat. Probele noi în apel

13 ianuarie 2020 Drept Civil

Colegiul de Conducere al Curții de Apel Cluj a sesizat ÎCCJ cu recurs în interesul legii pentru a se pronunța asupra unei probleme de drept care generează jurisprudență neunitară, respectiv aceea a stabilirii dacă în noțiunea de probe noi ce […]

Testul poligraf în procesul penal

11 ianuarie 2019 Drept Penal

”Rezultatul testului poligraf nu conferă o certitudine cu privire la existenţa sau inexistenţa comportamentului simulat, neputând prezenta o certitudine privind vinovăţia ori nevinovăţia inculpatului, iar pe de altă parte, de cele mai multe ori, este imperfect, dependent de o multitudine […]

Mărturie mincinoasă. Calitatea de martor

8 noiembrie 2017 Drept Penal Jurisprudenta

”Potrivit art.273 alin.1 Cod penal, constituie infracţiunea de mărturie mincinoasă fapta martorului care, fiind audiat într-o cauză sau într-o altă procedură în care se ascultă martori, face afirmaţii esenţial sau nu declară tot ce ştie în legătură cu faptele sau […]