Inadmisibilitatea petitiei de ereditate

29 octombrie 2014 Drept Civil Jurisprudenta

”Potrivit disp. art. 1130 Cod civil, moştenitorul cu vocaţie universală sau cu titlu universal poate obţine oricând recunoaşterea acestei calităţi contra oricărei persoane care, pretinzând că se întemeiază pe titlul de moştenitor, posedă toate sau o parte din bunurile din […]