CEDO. Îndatorirea instanței penale de a-și motiva hotărârea

17 aprilie 2018 CEDO

În hotărârea din 17 aprilie 2018 în cauza Uche împotriva Elveției (cererea nr. 12211/09), Curtea Europeană a Drepturilor Omului, în unanimitate, a constatat că a fost încălcat art. 6 § 1 (dreptul la o hotărâre motivată) din Convenție. În cauză, […]

Nemotivarea sentinței penale. Efecte

26 ianuarie 2018 Drept Penal Jurisprudenta

Motivarea soluţiei pronunţate de instanţa de judecată constituie o îndatorire care înlătură orice aspect discreţionar în realizarea justiţiei, dând părţilor din proces posibilitatea să şi formeze convingerea cu privire la legalitatea şi temeinicia soluţiei adoptate, iar instanţelor de control judiciar […]

Sancţiunea nemotivării recursului

25 ianuarie 2018 Drept Civil Jurisprudenta

”Potrivit art. 486 alin. 1 lit. d) Cod de procedură civilă, cererea de recurs va cuprinde pe lângă celelalte cerinţe impuse de text, referitoare la datele recurentului, sentinţa atacată şi motivele de nelegalitate pe care se întemeiază recursul şi dezvoltarea […]

Consecințele nemotivării hotărârii judecătorești

6 decembrie 2016 Drept Civil Jurisprudenta

Sunt îndeplinite condiţiile art. 488 pct. 6 din Codul de procedură civilă pentru casarea unei hotărâri judecătoreşti, atunci când în considerentele hotărârii judecătoreşti recurate se regăsesc preluate în bloc argumentele uneia dintre părţi, fără însă a fi arătate motivele pentru […]