Condițiile emancipării minorului

11 decembrie 2017 Drept Civil Jurisprudenta

”Emanciparea minorului presupune atribuirea capacităţii depline de exerciţiu, după împlinirea vârstei de 16 ani, dacă se îndeplinesc următoarele condiţii: minorul a atins vârsta de 16 ani; minorul dispune de venit propriu, lucrează în baza unui contract individual de muncă sau, cu […]

Despăgubiri pentru prejudiciul cauzat prin divorț

13 noiembrie 2017 Drept Civil Jurisprudenta

Tribunalul Iași a obligat un bărbat să plătească fostei soții despăgubiri de 35.000 de lei pentru suferința morală produsă acesteia prin desfacerea căsătoriei. Extras din considerentele deciziei: ”Reclamanta-pârâtă a invocat faptul că pârâtul i-a cauzat un prejudiciul moral prin acţiunile […]

Păstrarea numelui după divorț. Condiții

9 noiembrie 2017 Drept Civil Jurisprudenta

”Sub aspectul capătului de cerere referitor la nume, instanţa va da efect dispoziţiilor art. 383 alin. 1 C.civ., care stipulează că la desfacerea căsătoriei prin divorţ, soţii pot conveni să păstreze numele purtat în timpul căsătoriei, instanţa urmând a lua […]

Îmbogăţirea fără justă cauză. Condiții

30 octombrie 2017 Drept Civil Jurisprudenta

Acţiunea în restituire întemeiată pe instituţia îmbogăţirii fără justă cauză impune verificarea îndeplinirii următoarelor condiţii: mărirea unui patrimoniu, prin dobândirea unei valori apreciabile în bani; micşorarea altui patrimoniu, ca o consecinţă a măririi celui dintâi; existenţa unei legături între sporirea […]

Efectele admiterii acțiunii oblice

17 martie 2017 Drept Civil Jurisprudenta

”Reglementând acţiunea oblică, art. 1560 alin. (1) Cod civil dispune că „Creditorul a cărui creanţă este certă şi exigibilă poate să exercite drepturile şi acţiunile debitorului atunci când acesta, în prejudiciul creditorului, refuză sau neglijează să le exercite…” însă, stabilind […]