Cazul de revizuire prevăzut de art. 453 alin. (1) lit. e) CPP

1 noiembrie 2021 Drept Penal

Curtea de Apel Timișoara a sesizat ÎCCJ în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: Dacă în interpretarea dispoziţiilor art. 452 alin. (1) din Codul de procedură penală o cerere de revizuire întemeiată pe dispoziţiile art. […]

Declarația persoanei vătămate

3 mai 2020 Drept Penal

Declarația persoanei vătămate constituie mijloc de probă, chiar dacă a fost administrată înainte de începerea urmăririi penale, arată Comisia de soluționare a contestațiilor – Drept procesual penal care a respins contestațiile formulate la  baremul de notare la Concursul de promovare […]

Probele în procesul penal

1 martie 2020 Drept Penal

Potrivit art. 5 C.pr.pen., organele judiciare au obligația de a asigura pe bază de probe aflarea adevărului, organele de urmărire penală având obligația de a strânge probe atât în favoarea cât și în defavoarea suspectului sau inculpatului; potrivit art. 100 […]