Nulitatea procedurii de citare

27 aprilie 2015 Drept Civil Jurisprudenta

”Potrivit art.159 din codul de procedură civilă : Citaţia şi celelalte acte de procedură, sub sancţiunea nulităţii, vor fi înmânate părţii cu cel puţin 5 zile înaintea termenului de judecată. În cazuri urgente sau atunci când legea prevede în mod […]