Nulitatea relativă a contractului pentru dol

2 octombrie 2018 Drept Civil Jurisprudenta

”Potrivit art. 1214 alin. 1 C.civ., consimţământul este viciat prin dol atunci când partea s-a aflat într-o eroare provocată de manoperele frauduloase ale celeilalte părţi ori când aceasta din urmă a omis, în mod fraudulos, să îl informeze pe contractant […]