RIL admis. În cazul unei plângeri contravenționale, reclamantul poate să-și modifice cererea și să aducă noi dovezi până la primul termen la care acesta este legal citat

20 septembrie 2023 Drept Contraventional

În ședința din 18 septembrie 2023, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru soluţionarea recursurilor în interesul legii, prin Decizia nr.16 în dosarul nr. 1577/1/2023,  a admis recursul în interesul legii declarat de Colegiul de conducere al Curţii […]

Oficial: Plângerile contravenționale vor putea fi introduse și la judecătoria în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau sediul contravenientul

În Monitorul Oficial cu numărul 391 din 21 aprilie a fost publicată Legea nr. 107/2022 pentru modificarea art. 32 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor. Potrivit actului normativ, plângerea împotriva procesului verbal de contravenție […]

Posibilitatea formulării unor motive noi de nelegalitate/netemeinicie a procesului verbal de contravenție, ulterior expirării termenului de 15 zile de la comunicarea acestuia

25 aprilie 2022 Drept Contraventional

Tribunalul Cluj a sesizat ÎCCJ în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: Se poate considera faptul că prevederea art. 31 alin. (1) din O.G. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor derogă de la prevederile art. […]