Dovada plății onorariului de avocat

29 iulie 2016 Drept Civil Jurisprudenta

Apelanta a depus pentru a face dovada cheltuielilor de judecată un extras de cont, din care rezultă că a achitat avocatului ales suma de 800 lei, aspect reținut de prima instanță, care însă a arătat că lipsa facturii fiscale  care […]

Reducerea onorariului de avocat

28 iunie 2016 Drept Civil Jurisprudenta

Instanța poate reduce cuantumul onorariului de avocat fără ca prin aceasta să afecteze convenția părților, care își păstrează toate efectele prevăzute de lege. Faptul că una dintre părți a plătit un onorariu avocațial într-un cuantum proporțional cu valoarea pretențiilor, nu […]