Onorariu de succes vs. pact de quota litis

23 februarie 2018 Jurisprudenta

Modalitatea de stabilire a onorariuluil de avocat, în totalitate, în raport de suma recuperată de client, fără a fi prevăzut un onorariu fix la care se adaugă onorariul de succes cu titlu complementar raportat la atingerea de către avocat a […]

Onorariul de succes vs pactul de quota litis

17 noiembrie 2015 Drept Civil Jurisprudenta

”Asupra pretinsei lipsei de efecte juridice a clauzei privind onorariul de succes, invocată de recurentul reclamant, ca urmare a faptului că din anul 2005 legiuitorul a interzis în mod expres pactul de quota litis, o necesară distincţie, prealabilă, este de făcut […]