CJUE. Operațiune intracomunitara. Locul de aplicare a TVA

17 octombrie 2014 Business UE

Trebuie să se considere că o primă persoană impozabilă care și‑a stabilit sediul activității economice într‑un stat membru și care beneficiază de servicii prestate de o a doua persoană impozabilă stabilită în alt stat membru dispune, în acest alt stat […]