Rezoluţiune contract de vânzare-cumpărare în baza unui pact comisoriu. Situaţia lucrărilor edificate de cumpărător

26 august 2015 Drept Civil Jurisprudenta

Prin sentinţa civilă a fost admisă acţiunea şi s-a constatat intervenită rezoluţiunea contractului de vânzare-cumpărare încheiat între părţi, dispunându-se repunerea părţilor în situaţia anterioară, în sensul revenirii imobilului în proprietatea vânzătorilor. S-a reţinut în motivare că potrivit convenţiei încheiate, preţul […]