Partaj. Efectul devolutiv al apelului

13 octombrie 2016 Drept Civil Jurisprudenta

Instanţa de control judiciar nu poate proceda la lărgirea cadrului procesual şi la examinarea altor pretenţii, decât cele formulate în faza judecăţii în primă instanţă, fără a nesocoti dispoziţiile art.478 Cod procedură civilă, ce limitează efectul devolutiv al apelului la […]