Efectele stării de urgență asupra termenelor de perimare

21 mai 2021 Drept Civil

Curtea de Apel București a sesizat ÎCCJ în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: Interpretarea dispoziţiilor art.63 alin. (12) teza I din Decretul nr.240 din 14 aprilie 2020, în sensul de a şti dacă se […]

(In)compatibilitatea judecătorului care a constatat perimată cererea reclamantului în continuarea judecăţii în urma casării cu trimitere spre continuarea judecării cauzei

3 noiembrie 2017 Drept Civil Jurisprudenta

Judecătorul care a constatat perimată cererea reclamantului nu a devenit incompatibil în continuarea judecăţii în urma casării cu trimitere spre continuarea judecării cauzei. ”Incompatibilitatea absolută obiectivă poate fi invocată, cu titlu de excepţie absolută, în orice stare a pricinii, având în […]

Întreruperea cursului perimării

8 iunie 2016 Drept Civil Jurisprudenta

Art. 416 cod de procedură civilă prevede că orice cerere de chemare în judecată se perimă de drept dacă a rămas în nelucrare, din motive imputabile părţii, timp de 6 luni. Fiind un termen stabilit pe luni, calculul acestuia se […]

Condițiile întreruperii cursului perimării

”Prin încheierea din data de 23.01.2015 instanța a dispus suspendarea judecării cauzei în temeiul art. 242 alin. 1 Noul C. proc. civ., încheierea fiind comunicată reclamantei la data de 02.02.2015. Potrivit art. 416 alin. 1 Noul C. proc. civ. „orice […]