Reprezentarea în judecată a societății

13 iunie 2018 Business Jurisprudenta

Decizia asociatului unic al societăţii prin care este împuternicit asociatul unic să reprezinte societatea pentru încheierea contractului de asistenţă juridică nu produce nici un fel de efecte juridice sub aspectul reprezentării societăţii întrucât, pe de o parte, acesteia nu i […]

Reprezentarea în justiție a persoanei juridice în condițiile existenței unui acord de administrare a bunurilor altuia încheiat înainte de intrarea în vigoare a noului Cod civil

7 februarie 2017 Drept Civil Jurisprudenta

”Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Tecuci, la data de 01.08.2016, Biroul Executorului Judecătoresc a solicitat, în cadrul dosarului de executare nr.219/29.07.2016 privind pe debitoarea S. V., încuviinţarea executării silite, potrivit art. 666 NCPC. Prin încheierea de şedinţă din data […]