Group 1

Poprire asigurătorie. Obligaţia de a depune cauţiune

11 octombrie 2016 Drept Civil Jurisprudenta

Prin încheierea nr. 190 pronunţată la data de 21.03.2016 în dosarul nr. x/233/2016 al Judecătoriei Galaţi, instanţa a respins cererea având ca obiect instituirea măsurii asigurătorii formulată de BEJ M.P.L. Pentru a pronunţa această sentinţă, instanţa a reţinut că prin […]

Poprire asiguratorie. Caracterul cert al creanței

19 februarie 2015 Drept Civil Jurisprudenta

Potrivit articolului 952 alin.1 NCPC, creditorul care nu are titlu executoriu dar a cărui creanţă este constatată în scris şi exigibilă, poate solicita instanţei luarea măsurii asigurătorii, dacă dovedeşte că a intentat acţiune. Curtea a apreciat că articolul 952 NCPC […]

Poprire asiguratorie. Exigibilitatea creantei

21 noiembrie 2014 Drept Civil Jurisprudenta

In ceea ce priveşte condiţia privind exigibilitatea creanţei, Curtea apreciază că în mod corect prima instanţă a reţinut că această creanţă nu este exigibilă in integralitatea ei. Dacă in ceea ce priveşte facturile emise in temeiul contractelor nr.63/B74C/11004C/01.09.2010 şi nr.63/B74E/11056C/01.09.2010, […]