Poprire. Regimul juridic al PFA

17 noiembrie 2017 Drept Civil Jurisprudenta

Creditoarea B a solicitat în contradictoriu cu debitoarea SA şi terţul poprit SA PFA validarea popririi până la concurenţa creanţei în cuantum de x de lei. În motivare, creditoarea a arătat că prin încheierea pronunţată de Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti […]

Natura juridică a validării popririi

12 ianuarie 2017 Drept Civil Jurisprudenta

Spre deosebire de poprire, care constă în dispoziţia dată de executorul judecătoresc terţului poprit al datornicului de a nu plăti acestuia din urma suma urmărită, validarea popririi este o procedură care are drept finalitate, după verificarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute de […]

Condițiile de validare a popririi

6 decembrie 2016 Drept Civil Jurisprudenta

Chiar dacă la momentul înfiinţării popririi debitorul figura în relaţii contractuale de muncă cu terţul poprit, este necesar ca terţul poprit să datoreze efectiv sume de bani debitorului, pentru a putea fi validată poprirea. În condiţiile în care debitorul nu […]