(Ne)precaritatea posesiei

2 iulie 2015 Drept Civil Jurisprudenta

Este adevărat că prin plata impozitelor şi a celorlalte taxe referitoare la imobil se poate face proba posesiei, însă faptul că reclamanţii nu sunt înscrişi pe rolul fiscal al imobilului nu este de natură a atrage concluzia precarităţii posesiei, atâta […]

Achitare impozit. Posesie inexistentă

13 aprilie 2015 Drept Civil Jurisprudenta

Neîntrunirea vreunuia dintre cele două elemente ale posesiei, corpus şi animus face ca posesia să fie inexistentă. Cu toate acestea, elementul corpus, poate fi exercitat şi prin altul, respectiv prin intermediul unor contracte prin care se transmite folosinţa materială a […]