Dezlegare chestiune de drept: În caz de vătămare corporală din culpă, doar victima infracţiunii, poate obține despăgubiri pentru restrângerea posibilităţilor de viaţă familială şi socială

6 iulie 2016 Drept Civil

În Monitorul Oficial cu numărul 498 din 4 iulie 2016 a fost publicată Decizia ÎCCJ nr. 12/2016 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Târgu Mureş privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea modului de interpretare şi aplicare a […]

Antrenarea răspunderii civile delictuale pentru prejudiciul de imagine adus unei asociații prin publicarea informației incorecte privind dizolvarea și radierea acesteia

”În aprilie 2014 pârâta a publicat, pe site-ul său www.e….ro, informația că asociația reclamantă este radiată, menționând în privința asociației: „dizolvată cu radiere”. Pârâta, astfel cum a recunoscut prin întâmpinare, are ca obiect principal de activitate acordarea de servicii financiare […]

Suspendarea executării provizorii

21 septembrie 2015 Drept Civil Jurisprudenta

Conform art. 448 alin. 1 pct. 2 Cod procedură civilă hotărârile primei instanţe sunt executorii de drept când au ca obiect plata salariilor sau a altor drepturi izvorâte din raporturile juridice de muncă, precum şi a sumelor cuvenite, potrivit legii, şomerilor. Art. […]