Sancțiuni aplicate de ANSPDCP în luna mai 2016

2 iunie 2016 Fără categorie

În luna mai 2016 Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal a desfășurat la operatori de date cu caracter personal mai multe investigații din oficiu sau pe baza plângerilor și sesizărilor primite, în urma cărora a aplicat […]

Dreptul de intervenţie asupra datelor cu caracter personal

24 aprilie 2016 Drept Civil

Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal a dat publicității vineri, 22 aprilie 2016, un comunicat referitor la dreptul de intervenție față de Google Inc: O persoană fizică a sesizat Autoritatea de Supraveghere asupra faptului că sunt […]

Cerere de revizuire respinsă. Neaplicarea hotărârii CJUE în cauza C-201/14 în litigiile având ca obiect anularea deciziilor de impunere emise de CJAS privind plata contribuţiilor sociale de sănătate

”Revizuienta a susţinut că prin hotărârea Curţii de Justiţie a Uniunii Europene din 01.10.2015 s-a statuat faptul că prelucrarea datelor de către intimată din prezentul dosar fără o informare prealabilă a contribuabilului contravine art. 10, 11 şi 13 din Directiva […]