CCR ref constituționalitatea art. 2.526 din Codul civil

6 decembrie 2019 Drept Civil

În Monitorul Oficial cu numărul 981 din 5 decembrie 2019 a fost publicată Decizia CCR nr. 623/2019 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2.526 din Codul civil, dispoziții care  au următorul conținut: „Când este vorba de prestații […]

Întreruperea prescripției extinctive a dreptului la acțiune

27 noiembrie 2019 Drept Civil

Introducerea unei noi cereri de chemare în judecată înlăuntrul termenului de 6 luni de la data la care a rămas definitivă hotărârea judecătorească prin care a fost anulată prima acţiune, produce un efect întreruptiv, provizoriu și condiționat al prescripţiei, iar […]

Momentul de la care începe să curgă termenul de prescripţie pentru plata drepturilor salariale reprezentate de diferenta intre cuantumul sporului cuvenit si cuantumul sporului efectiv primit

20 octombrie 2016 Drept Civil Jurisprudenta

Momentul de la care începe să curgă termenul de prescripţie pentru plata drepturilor salariale reprezentate de diferenta intre cuantumul sporului cuvenit si cuantumul sporului efectiv primit este data cand salariatul a cunoscut efectiv sporurile ce i-au fost acordate şi de […]

Acţiune în regres introdusă de asigurătorul Casco împotriva persoanei răspunzătoare de producerea pagubei. Termen de prescripţie

12 noiembrie 2015 Drept Civil Jurisprudenta

Potrivit art. 2210 C.civ, asigurătorul, în limitele indemnizaţiei plătite s-a subrogat în toate drepturile asiguratului sau ale beneficiarului asigurării împotriva celui răspunzător de producerea pagubei. În ceea priveşte excepţia prescripţiei dreptului la acţiune al reclamantei, Tribunalul Arad apreciază că, în cauză […]