ICCJ. Drept material la acțiune imprescriptibil sau mai lung decât termenul de prescripție a dreptului de a cere executarea silită. Posibilitatea introducerii unei noi acțiuni, în valorificarea aceluiași drept

18 decembrie 2014 Drept Civil Jurisprudenta

A considera că subzistă puterea de lucru judecat a unei hotărâri irevocabile anterioare, cu consecința paralizării unei noi acțiuni introdusă de persoana căreia i s-a recunoscut dreptul pretins, în condițiile în care această hotărâre este lipsită de executorialitate, prin efectul prescripției […]