Prezumţiile simple în procesul penal

9 ianuarie 2019 Drept Penal

”Prezumţiile simple sunt concluziile unui raţionament logic prin care instanţa de judecata stabileşte probabilitatea unei situaţii de fapt ce constituie fapta în litigiu (’factum probandum’) în cauza penală, în baza cărora se efectuează examenul de tipicitate a infracţiunii care formează […]

Senat: Codul de procedură penală, modificat

13 iunie 2018 Noutati legislative

Miercuri, 13 iunie 2018, Senatul a adoptat o propunere legislativă privind punerea în acord a prevederilor Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările şi completările ulterioare, cu deciziile Curţii Constituţionale, Directivei (UE) 2016/343 a Parlamentului European şi a […]

CEDO. Protecția imaginii acuzatului în timpul procesului penal

21 septembrie 2017 CEDO

În hotărârea din 21 septembrie 2017 în cauza Axel Springer SE și RTL Television GmbH împotriva Germaniei (cererea nr. 51405/12), Curtea Europeană a Drepturilor Omului, în unanimitate, a decis că nu a fost încălcat articolul 10 (libertatea de exprimare) din […]