Rolul activ al judecătorului

2 iulie 2020 Drept Civil

Rolul activ al judecătorului presupune obligaţia instanţei de judecată de a stabili starea de fapt şi de drept din speţă, în scopul aflării adevărului, atunci când este învestită cu situaţii de fapt ori raporturi juridice complexe, iar părţile nu au […]

Calificarea acţiunii de către instanţă. Condiţii

3 noiembrie 2019 Drept Civil Jurisprudenta

Actele sau faptele deduse judecății pot fi calificate de instanțe, atunci când părțile le oferă acestora încadrări eronate în drept; o astfel de operațiune, aplicată în scopul aflării adevărului, trebuie să rămână întotdeauna una subsumată voinței reclamantului. Tocmai de aceea, […]

Calitatea procesuală pasivă. Condiţii

7 ianuarie 2015 Drept Civil Jurisprudenta

Calitatea procesuală este o condiţie de exercitare a acţiunii civile şi ea este dată de identitatea dintre părţi şi subiectele raportului juridic litigios, astfel cum acesta este dedus judecăţii. Sunt încălcate principiul disponibilităţii, ca atare, şi prevederile art. 129 alin. […]