Clauza de risc valutar nu este abuzivă

21 iulie 2016 Drept Civil Jurisprudenta

În cauza dedusă judecăţii, obligaţia de achiziţionare a monedei străine în care trebuie achitate ratele la scadenţă (CHF), prin folosirea de către bancă, în temeiul autorizării primite de la titularii conturilor, a sumelor aflate în conturile curente ale împrumutaţilor/co-plătitorului/garantului, după […]

Îngheţarea cursului de schimb valutar CHF/LEU

18 iunie 2015 Drept Civil Jurisprudenta

”Între pârâta şi reclamanţi s-a încheiat contractul de credit nr…, prevăzându-se la art.6 pct.3 că împrumutatul este obligat ca cel târziu în ziua scadenţei să constituie suma necesară rambursărilor în contul deschis la bancă în valuta prevăzută în graficul de […]